Onsdag 18 juni 2015 - The Golden Tour

19.06.2015 08:07

Island 2015


Onsdag 18 juni 2015 - The Golden Tour


Idag heldags bussrundtur ost och sydost om Reykjavik. En turistaktivitet med minutprecision mellan bussarna för att alla smidigt ska kunna slussas mellan attraktionerna, uppsöka toaletter och få tid att fika. 

Men mannen vid ratten, hur ska detta sluta? Problem att få i rätt växel, körde mot rött, höll på att krocka i rondell redan innan vi lämnat stan. I backarna upp till första stopp missade han växlingen, fick stanna och börja om. Nervös? Första gången med just den bussen? Det blev bättre men osäkerheten fanns där.

Första stopp på toppen av ett berg med utsikt (?) i dimman mot en anläggning för tillvaratagande termisk värme. Det varma vattnet går i pipelines till badanläggningar och hushåll. 

Åkte längs Thingvallavatn norrut. Vattnet är kristallklart, kommer huvudsakligen från Langjökul genom att sippra ner i den porösa berggrunden under glaciären, filtreras och rinna ut i sjön underifrån. Det tar 730 (korrigerat 23/6 2015) år för en vattendroppe på glaciärens yta att ta sig hela vägen genom glaciären (700 år) och berggrunden ner till sjön. Thingvallavatnet är extremt näringsfattigt men där finns ändå liv, bland annat en endemisk laxöring som hittar tillräckligt med föda bland enkla bottenorganismer och insekter.

Vid Thingvalla vid sjöns norra strand blir kontinentaldriften mycket tydlig. De båda kontinentalplattorna, den nordamerikanska och den euroasiska, flyttar ca 2 cm per år från varandra. Här syns resultatet, ett ingenmansland skapat genom årmiljonerna. I Atlanten kallas det för den mittatlantiska ryggen då underjordiskt material trängt upp i de sprickor som bildas när plattorna glider isär.

Här vid Thingvalla samlades man för att hålla ting, den första kända riksdagen, Alltinget. Här organiserades också domstol. Området är nu UNESCO-skyddat världsarv. Platsen inbjöd till längre uppehåll än vad busstidtabellen gav möjlighet till.


Gullfoss var nästa mål. Vatten finns det gott om på Island, forsar och fall likaså. Gullfoss är bland de mest kända och drar mängder av besökare. Nyfiken på djupet iden kanjon allt forsande vatten ska ner i, den är ca 20 m bred. Volymen av 60 containers fylls varje sekund, i genomsnitt. Vid "högvatten" 15-20 gånger mer.


Geysern "Geysir", som givit namn åt fenomenet, är inte aktiv längre. I alla fall vilar den. Uppdraget att förvåna publiken har övertagits av andra, "Strokkur" bland andra. Var 5-8 minut skjuter den ångan 20-30 m upp i luften. Det bubblar i marken lite här och där. 


Från år 1056 till 1796 var Skalholt religiöst centrum och biskopssäte på Island, det första. Här fanns en stor träkatedral, dubbelt så stor som den nuvarande, och här utbildades präster. Allt förstördes av en jordbävning 1784 och biskopssätet flyttades till Reykjavik.  


Sista stopp, nu åter i dimma, vid världens näst största geotermiska kraftverk. Den heta vattenångan driver turbiner, resterande värme värmer 99,9 % av hushållen i Reykjavik.


Harald 


Kontakt

Harald Haggärde

harald.haggarde@telia.com

Mors backe 5
414 67 Göteborg

Sök på hemsidan

Bild använd under Creative Commons från Valerii9116  © 2015 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode